MX Cross Skoler i Danmark

Udover at stå for talent/eliteudviklingen i Hedelands Motorklub, holder jeg hvert år adskillige træningsskoler på udvalgte baner i Danmark. Som medlem af hmmx har jeg denne rigtig spændende bane til min rådighed 10 gange årligt til undervisning. Bruger ligeledes baner som Grindsted, Aulum, Slagelse og tre mindre mx baner på Sjælland.

På de fleste af mine skoler har jeg maksimalt 4 kørere ad gangen, for at optimere og intensivere undervisningen, så hver enkelt kører er i fokus.

Udover den rent tekniske del, som jeg selvsagt har megen erfaring i, har jeg meget fokus på den mentale del af træningen. Mange vælger individuelle forløb, hvor jeg følger køreren nøje, og evaluerer ugens gang hver fredag.

Samarbejde hele vejen

I de tilfælde forventer jeg en høj grad af engagement fra den enkelte. Såfremt jeg fornemmer dette ikke er til stede efter en rum tid, beder jeg køreren overveje, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte, da han/hun ellers ikke får fuldt udbytte af de kræfter, jeg lægger i samarbejdet.

Engagementet har dog intet med kørerens niveau at gøre (jeg træner alle klasser) men handler om en mental indstilling til træningen. Er motivationen i top, vil det nødvendigvis smitte af på hans øvrige liv. Det er ikke uvant for mig at opleve kørerens omgivelser udtrykke en forundring over at opleve forbedringer i skolen eksempelvis.

Succes smitter!

​Mine spidskompetencer - jeg kan:

 • Gøre dig mere sikker
 • At give dig glæden ved at køre under alle forhold
 • Udvikle dig teknisk
 • Styrke din selvtillid
 • Lære dig at holde et positivt fokus
 • Motivere dig til at udvikle dig personligt
 • Lære dig at sætte dig op til løb og træning. Det skal være sjovt at træne
 • Give dig værktøjer til at rejse dig, og komme tilbage i kampen efter skader eller små nedture
 • Vægte samarbejdet med mekaniker og forældre højt

Jeg tilbyder desuden:

 • Gavekort til mx skolen
 • Konfirmationskørsel o.lign. på custombike.
 • Opvisning til fødselsdage, konfirmationer mv. på crosser.
 • Foredrag om min 36-årige karriere, samt motivationen hertil.
 • Stuntmand på mc til film
 • Støttekontaktperson for unge med særlige behov
 • Personlig træner

Jesper Kjær Jørgensen

www.jkjmx.dk

jkjmx@jkjmx.dk 

+45 20 33 31 89

Smartmodellen

Jeg arbejder ud fra SMARTE modellen, når det gælder kørerens målsætning. Dvs. målene skal være:

S Specifikt

Hvilken specifik handling vil du udføre. Hvor/hvad/hvem inkluderer den. Gør det specifikt og enkelt

M Målbart

Det skal være let at vurdere, hvornår og om målet er nået

A Attraktivt

Giver det god mening, og er der en gevinst ved det

R Realistiske og relevant

Er målet realistisk at opnå, i forhold til dit helbred, tid, økonomi og evner

T Tidsbestemt

Tidsbaseret og håndgribeligt. Hvornår er målet nået og hvornår eventuelle delmål

E Evaluering

Målene skal være evaluerbare. Hvordan er det gået?​

Jesper Kjær Jørgensen #3

​Aktiv Motorcrosskører

Professionelle MX Skoler i Danmark & udlandet  - Coaching inden for motocross og erhverv

Pædagog med speciale i børn og unge 5-18 år inden for autisme spektret og ADHD

Alle billeder er taget af Fotograf Klaus Rasmussen
Besøg Klaus' Facebook-profil her